งานวันเด็ก มทส. สนุกสนาน แฝงสาระความรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน

งานวันเด็ก มทส. สนุกสนาน แฝงสาระความรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัด “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” ภายใต้แนวคิด “เส้นทางแห่งการเรียนรู้.. สู่อนาคตที่ยั่งยืนของชาติ : Sustainability starts with you” เน้นกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน แฝงสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติ อันจะช่วยเสริมสร้างทักษะและแรงบันดาลใจให้มีจิตสำนึกที่ดีในการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน เริ่มจากเยาวชนรุ่นใหม่ในวันนี้ ที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต
 
 
 
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ มทส. กล่าวรายงาน และ นายธนากร ประพฤทธิ์พงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกล่าวให้โอวาท โดยมี พ่อแม่ ผู้ปกครอง พาบุตรหลานร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส.จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจใน “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” ที่ มทส. อาทิ ฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ซุ้มกิจกรรมเสริมสร้างทักษะพลังงานทดแทนต่าง ๆ การฝึกคัดแยกขยะ ซุ้มความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การประกวดแข่งขัน เช่น วาดภาพระบายสี การแข่งคลาน การแข่งขันกินผักเพื่อสุขภาพ การประกวดหนูน้อยฟันสวย และหนูน้อยสุขภาพดี รวมถึงการแสดงจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มาร่วมสร้างสีสัน 
 
 
 
 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมภายในงานเกษตรสุรนารี’ 67 สำหรับเด็ก ๆ เช่น แคมปัสทัวร์กับอุทยานการเรียนรู้สิรินธร Walk Rally นิทรรศการบริการแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม STEM สำหรับเยาวชน กิจกรรมครอบครัว Workshop งานวันเด็ก Mini Zoo การประกวดสุนัข และสาระบันเทิงอีกมากมาย เรียกได้ว่า “มา มทส. ที่เดียว เที่ยวได้ทั้งครอบครัว
 
------------------------------

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง