มทส. ลงนามความร่วมมือ รร. ปลูกปัญญา นำวิทยาศาสตร์การกีฬา เสริมศักยภาพนักกีฬาเยาวชนโรงเรียน

มทส. ลงนามความร่วมมือ รร. ปลูกปัญญา
นำวิทยาศาสตร์การกีฬา เสริมศักยภาพนักกีฬาเยาวชนโรงเรียน
 
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ  ดร.ภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนปลูกปัญญา ลงนามความร่วมมือระหว่างสองสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดการเรียนการสอน การจัดอบรม รวมถึงการจัดหาวิทยากร ผู้มีความเชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับบุคลากร นักศึกษา และพัฒนาให้นักกีฬาในสังกัดให้มีศักยภาพในการแข่งขันต่อไป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ นายอัชฌา ลีอังกูร ผู้จัดการโรงเรียนปลูกปัญญา ร่วมลงนามในฐานะพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี  
 
                           
 
 ภายในบันทึกความร่วมมือมีระยะเวลา 2 ปี มหาวิทยาลัยโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จะสนับสนุนการใช้สถานกีฬาและสุขภาพ สนามการแข่งขันกีฬา สำหรับการออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อม การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่นักกีฬา และสตาฟโค้ช สำหรับโรงเรียนปลูกปัญญา ภายใต้โครงการห้องเรียนกีฬาจะให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนปลูกปัญญา, สโมสรฟุตบอล เอฟซี โคราช  และสโมสรบาสเกตบอลนครราชสีมา เป็นต้น
 
 
ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากีฬาของจังหวัดนครราชสีมา เนื่องด้วยตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้คัดเลือกจังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองกีฬา (Sports City) ด้านกีฬาเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจรสามารถ สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในด้านอุตสาหกรรมกีฬา (Sports Industry) การกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) และการจัดตั้งเมืองกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาค ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง