มทส. จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ส่งเสริมสนับสนุนสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อเปิดให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยรอบเข้าร่วมกิจกรรม

มทส. สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (มทส.) เป็นประธานเปิดงาน “ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566” โดยมี รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ นายกสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ประธานคณะทำงานจัดงาน และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศ จากผู้แทนบุคลากรและนักศึกษาส่งเข้าร่วมประกวด การออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การออกร้านเครื่องเล่น และการแสดงดนตรี ซึ่งสโมสรบุคลากร มทส. ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อเปิดให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยรอบเข้าร่วมกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารสุรนิทัศน์ และลานน้ำพุ เทคโนธานี มทส.
 
 
 
 


-----------------


 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง