มทส. ต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย และ CNOS บริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของจีน

มทส. ต้อนรับคณะ CNOS หารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 
วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2566) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย และผู้แทนจาก China National Nuclear Corporation Overseas Ltd. (CNOS) บริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของจีน นำโดย Mr. Chen Minfeng ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร มทส. ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 
 
 

พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือกับโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy Research Center: BNCT) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช หัวหน้าโครงการฯ และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาฯ มทส.

--------------


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง