มทส. ลงนามความร่วมมือ Shanghai University of Electric Power (SUEP) สาธารณรัฐประชาชนจีน

มทส. ลงนามความร่วมมือ Shanghai University of Electric Power (SUEP) สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ นำคณาจารย์ให้การต้อนรับ Prof. Yang FU รองอธิการบดี Shanghai University of Electric Power (SUEP) สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร มทส.

 
 
 
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร SUEP ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีควอนตัม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อีกด้วย
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง