พิธีมอบเสื้อกาวน์ชั้นคลินิก ประดับป้ายชื่อรับเข้าศึกษาวิชาชีพ และกล่าวคำปฏิญาณตนต่อพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดา นักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปี 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2  ศ. ทพ. ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส. เป็นประธานพิธีมอบเสื้อกาวน์ชั้นคลินิก ประดับป้ายชื่อรับเข้าศึกษาวิชาชีพ  และกล่าวคำปฏิญาณตนต่อพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดา นักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปี 2566  โดยมีผู้แทนผู้บริหาร กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี
 
 
 
 
 
ในโอกาส นี้ ประธานในพิธี มอบใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ยิ่งแก่ อาจารย์ ทันตแพทย์ หรินทร์ คล้ายพึ่ง อาจารย์ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลแหล่งฝึกในหลักสูตร มหาราชนครราชสีมา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 40 คน จะได้รับประดับป้ายชื่อรับเข้าศึกษาวิชาชีพ พิธีปฏิญาณตนและประดับป้ายชื่อเป็นพิธีการสำคัญที่ต่อเนื่องจากพิธีไหว้ครูในชั้นปีที่ 1 ซึ่งจะเริ่มศึกษาวิชาพื้นฐานทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการเป็นทันตแพทย์ที่มีความรู้ในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางทันตกรรม หลังจากพิธีนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะใช้คำนำหน้าเป็น นศ.ทพ. เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษามุ่งมั่นตั้งใจเรียน เพื่อความสำเร็จในอนาคต  และนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 จำนวน 33 คน เข้าสู่การเรียนในระดับชั้นคลินิกรับมอบเสื้อกาวน์
 
 
 
 
 
-----------------

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง