มทส. จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Expo 2023 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมครั้งแรกในจังหวัดนครราชสีมา

มทส. จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม “Industrial Expo 2023”
.
วันนี้ (15 มีนาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Industrial Expo 2023” โดย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน มทส. (ISI-SUT) ร่วมกับ ชมรม CEMENT จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมครั้งแรกในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ และเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากบริษัทชั้นนำของประเทศ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน มทส. ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานด้วย ซึ่งมีนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย วิศวกร และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมงานกว่า 300 คน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
 
 
.
สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “Tech at the Edge: Digital Technology and Innovation Trends Reshaping the Future of Sustainable Infrastructure Development” โดยวิทยากรของบริษัทชั้นนำ ได้แก่  KEMREX innoVISION Foundation บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด และ บริษัท อัลทอส คอมพิวติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด การบรรยายภารกิจและกิจกรรมที่สนับสนุนงานวิจัยและส่งเสริมธุรกิจของภาคเอกชน โดย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเสวนา โดย ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Technology and Innovation for Sustainable Construction and Thailand Railway Future” ซึ่งถือเป็น Hot Issue ในธุรกิจก่อสร้างของประเทศ รวมทั้งการจัดแสดงสินค้า การสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัทต่าง ๆ กว่า 20 บริษัท เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจในยุคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง