มทส. จัดกิจกรรม “ปันศิลป์ปันสุข” สร้างประโยชน์สู่สังคม

สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลและสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มทส. จัดกิจกรรม “ปันศิลป์ปันสุข” สร้างประโยชน์สู่สังคม

วันนี้ (6 มิถุนายน 2567) สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลและสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดกิจกรรม “ปันศิลป์ปันสุข”สร้างประโยชน์สู่สังคม จัดแสดงผลงานในรายวิชา ศิลปวิจักษ์ (Art Appreciation) กว่า 150 ภาพ พร้อมจัดประมูลผลงานภาพวาด ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 นำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปสมทบเข้ากองผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านไชยมงคล แบ่งปันความสุขและสร้างประโยชน์สู่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ. ดร.ธรา อั่งสกุล คณบดีสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เกิดจาก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้เปิดสอนรายวิชาศิลปวิจักษ์  (Art Appreciation) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาที่ 3/2566 โดยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจำนวน 718 คน และรวมกลุ่มกัน 3-6 คน เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ในหัวข้อ “สุนทรียะ ธรรมชาติ และ มทส.” สะท้อนให้เห็นถึงวิถีแห่งความสวยงามของ มทส. ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัย กอปรกับ สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลและสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้เล็งเห็นว่าผลงานของนักศึกษาดังกล่าว นอกจากจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการแล้ว ยังสามารถสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคม จึงได้จัดกิจกรรม “ปันศิลป์ปันสุข” ขึ้น เพื่อนำผลงานภาพวาดของนักศึกษาส่วนหนึ่งมาจัดประมูลภาพ นำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่มีสภาพทรุดโทรมเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักเรียน และเพื่อจัดหาอุปกรณ์ดนตรีและเครื่องวงดุริยางค์โดย มทส. จะร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านไชยมงคล ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ วัดไชยมงคล จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 มิถุนายน 2567

 

#InnovatetheFuture
#SUTPRIDEลิงค์ที่เกี่ยวข้อง