ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 
อาจารย์ ดร. อรรคพล วงศ์กอบลาภ
      อาจารย์  สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
      ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
 
              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  เป็นต้นไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง