มทส. แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

มทส. แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy
 
 
(16 มกราคม 2567) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำคณะผู้บริหารแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการประชุมประสานงานบริหาร ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร
 
 
เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมถึงประชาคม ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งยังมุ่งส่งเสริมสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและมีค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ตามนโยบาไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
 
 
ทั้งนี้ มทส. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รณรงค์และดำเนินการตามนโยบาย ไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์และสิ่งมีค่าใด ๆ ในทุกเทศกาล มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561จนถึงปัจจุบัน

 
 
 
 
 
--------------------
 
 

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 
-----------------------------
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง