5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง