งานเกษตรสุรนารี’67 การกลับมาอีกครั้งของงานแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ 10 วัน 10 คืน

มทส. จัดใหญ่งานเกษตรสุรนารี’67 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เตรียมจัด “งานเกษตรสุรนารี’67” การกลับมาอีกครั้งของงานแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ 10 วัน 10 คืน ภายใต้แนวคิด “Sustainable Agri-Innovation for BCG : เกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมก้าวหน้า สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 12 – 21 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร นิทรรศการขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ การจัดอบรม สัมมนา และ Workshop อบรมหลักสูตรระยะสั้นสร้างอาชีพ กับ “Go Green Go Organic” for BCG ยกระดับเกษตรกรไทย ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมทั้งการประกวดพืช ได้แก่ มันสำปะหลัง กล้วยไม้ แคคตัส และผลไม้ การประกวดสัตว์ ได้แก่ โค ไก่แจ้ – ไก่พื้นเมือง สุนัข และแมว
 
 
 
 
พร้อมทั้ง ชม...ชิม...ช้อป...!!! ผลิตผลการเกษตร ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก มทส. สินค้าจากกลุ่มเกษตรกร และสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลาย การออกร้านจำหน่ายสินค้ากว่า 700 ร้าน Food Truck ร้านค้าชมรมนักศึกษา นักศึกษาสาขาวิชา นักเรียน กิจกรรมจากชมรมและองค์การนักศึกษา คอนเสิร์ตจากวงดนตรีและศิลปินชื่อดัง อาทิ Lomosonic - เน็ค นฤพล (จากสัปเหร่อ) - บิว จิตฉรียา - ป๊อบ ปองกูล - จ๊ะ นงผณี - Sweet Mullet และ Slot Machine มาร่วมให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมภายในงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนี้ ยังได้จัด “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 โดยความร่วมมือจากสำนักวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการและกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานแฝงสาระน่ารู้อีกด้วย 
 
 
 
ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง