ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการเทคโนธานี

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 
รองศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา
     รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาฟิสิกส์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการเทคโนธานี  ฝ่ายบริหาร และสื่อสารองค์กร
 
               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566  เป็นต้นไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง