พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทส. ปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-24 ธ.ค. 2566

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทส. ปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-24 ธ.ค. 2566
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ทราบต่อไป ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0 4422 3028, 0 4422 3059 และติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ทาง Facebook พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทส. : https://www.facebook.com/sutcongrat
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง