เปิดรับสมัครผู้ประกอบการให้บริการจำหน่ายอาหารทุกประเภทและเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารส่วนกิจการนักศึกษา(หลังเก่า)

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการให้บริการจำหน่ายอาหารทุกประเภทและเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารส่วนกิจการนักศึกษา(หลังเก่า) 
จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันนี้ - 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. -15.30 น. (วันทำการเท่านั้น)


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง