งานวิจัย มทส. การใช้คลื่นความถี่สำหรับสื่อสารและการสร้างแบบจำลองระบุตำแหน่งในถ้ำ ร่วมแสดงศักยภาพ ในงาน NBTC SHOWCASE

วันนี้ (21 พ.ย. 2565) รศ. ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบสื่อสารรวมทั้งการสร้างแบบจำลองและระบุตำแหน่งในถ้ำ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายในงาน งาน NBTC SHOWCASE  ณ ลานกิจกรรมโซน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่า ลาดพร้าวโดย กทปส. ได้คัดเลือกผลงานวิจัยโดดเด่นที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน ร่วมแสดงศักยภาพในงานรวม 17 ผลงาน โดยมุ่งหวังส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เกิดการต่อยอดลดการพึ่งพางานจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สังคมและประเทศในอนาคต

โดยผลงานวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบสื่อสารรวมทั้งการสร้างแบบจำลองและระบุตำแหน่งในถ้ำ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ผลงานวิจัยโดดเด่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณะชน และได้รับเกียรติให้ร่วมบรรยายและเสนอโครงการ

ข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติม : http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20220209

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

21 พฤศจิกายน 2565


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง