โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

เนื่องด้วย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้การทำงานและการแสดงผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ศูนย์ฯ จึงได้ทำการเปลี่ยนตำแหน่งเว็บไซต์ใหม่ จาก www.sut.ac.th/science/posn_sut ไปเป็น http://olympic.sut.ac.th ดังนั้น ถ้าท่านต้องการที่จะดูรายละเอียดต่างๆ ของค่ายโอลิมปิกวิชาการ ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ http://olympic.sut.ac.th

รอสักครู่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ ศูนย์ สอวน. มทส.

หรือ คลิกที่นี่

 
       
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4424-4184,0-4422-4295 โทรสาร 0-4422-4185
copyright 2008-2009 © SUT Olympic Version 2.0 beta All rights reserved