สาระน่ารู้ 

 ระวัง "ฮีทสโตรก" ช่วงหน้าร้อน

ขณะนี้สภาพอากาศในประเทศไทยร้อนจัด กว่าทุกปี มีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหลายโรค แต่โรคที่มีการพูดถึงกันน้อยมากคือ “ฮีทสโตรก” หรือ “โรคลมแดด” เป็นภาวะวิกฤติของร่างกายที่ไม่ สามารถควบคุมความร้อนได้ ซึ่งเกิดในช่วงที่สภาพ อากาศร้อนจัด ผู้ที่เป็นมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง ร้อยละ 70 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก คนอดนอน ดื่มเหล้าจัด รวมทั้งผู้เป็นโรคความดันสูง ในสหรัฐ อเมริกา มีประชาชนเสียชีวิตจากสาเหตุนี้ปีละ ประมาณ 371 คน ส่วนในประเทศไทยยังไม่เคยมี รายงานผู้เสียชีวิต
โรคลมแดด เป็นอาการที่เกิดจากการได้รับ ความร้อนมากเกิน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังหรือ เล่นกีฬาในภาวะอากาศร้อนจัดเป็นเวลานาน อาจจะเกิดขึ้นได้ แม้ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง อาการ สำคัญ ได้แก่ ตัวร้อนจัด เพ้อ หรือหมดสติ ชีพจร เต้นเร็ว ความดันเลือดลดลง ช็อก ผิวหนังแห้งและ ร้อน ระดับความรู้สึกตัวลดลง การทำงานของ อวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว กระสับกระส่าย ก้าวร้าว หมดสติ เกร็ง ชักโดยกลไกการทำงานของร่างกาย หลังจากที่ได้รับความร้อน จะมีการปรับตัวโดย ส่งน้ำหรือเลือดไปเลี้ยงอวัยวะภายใน เช่น สมอง ตับ และกล้ามเนื้อ เป็นต้น ทำให้ผิวหนังขาดเลือด และน้ำไปหล่อเลี้ยง จึงไม่สามารถระบายความร้อน ออกจากร่างกายได้ ทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อย ๆ เกิน 40 องศาเซลเซียส ถือเป็น ภาวะฉุกเฉินที่ต้องให้การรักษาอย่างรีบด่วน เนื่องจากมีโอกาสเสียชีวิตร้อยละ 17 - 70

การช่วยเหลือ ให้ผู้ป่วยนอนราบ ยกเท้าสูง ทั้งสองข้าง เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ถอดเสื้อผ้าออก ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็ง ประคบตามตัว คอ รักแร้ เชิงกราน ศีรษะ ร่วมกับ การใช้พัดลมช่วยเป่าระบายความร้อน หรือเท น้ำเย็นราดลงบนตัว เพื่อลดอุณหภูมิของร่างกาย ให้ต่ำลง และรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ผู้ที่ยังมีอาการไม่มาก ควรให้ดื่มน้ำเปล่ามาก ๆ

ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ดี เท่าคนหนุ่มสาว ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรค ความดันโลหิตสูง ที่ต้องกินยาควบคุมความดัน เช่น ยาขับปัสสาวะ ซึ่งมีผลขับสารโซเดียมออกจาก ร่างกาย ทำให้มีโอกาสเกิดความผิดปกติของระดับ เกลือแร่ได้เร็วกว่าผู้อื่น รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคอ้วน หรือผู้ที่อดนอน เนื่องจากจะทำให้ร่างกาย ตอบสนองต่อความร้อนที่ได้รับช้ากว่าปกติ

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th

<กลับ>

จัดทำโดยส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทร. 0-4422-4082-3, อีเมลล์ : pr@sut.ac.th