การจัดการศึกษา              การวิจัย               การบริการวิชาการ         การบริหารงาน                 ข้อมูลทั่วไป            ข่าว           ค้นหา         
 
 


      

Seminars 

The School of Physics, Institute of Science, will hold interdisciplinary seminars as below. All are very welcome!!

1) Biophysics Seminar
Title: Probing Vesicle Dynamics in Single Hippocampal Synapses
By: Dr.Matthew Shtrahman, Department of Physics and Astronomy,
University of Pittsburgh, USA

Place: Academics Building, Meeting Room 1 (C1)
Date: Wednesday, 1 June 2005
Time: 14:00


2) Nanophysics Seminar
Title: Nano-materials Science: Carbon Nanotubes and Applications
By: Prof. Dr. Lee Chow, University of Central Florida, USA
Place: Academics Building, Meeting Room 1 (C1)
Date: Monday, 6 July 2005
Time: 14:00

Light refreshments will be served in the meeting room at 13:45 

 

                        

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: (66-44) 216191-8 โทรสาร: (66-44) 224070,224017 เพื่อความถูกต้องในการแสดงผล ควรใช้ Browser IE 5.0 ขึ้นใน บนหน้าจอขนาด 800 X600 Pixels