การจัดการศึกษา              การวิจัย               การบริการวิชาการ         การบริหารงาน                 ข้อมูลทั่วไป            ข่าว           ค้นหา         

  ข้อมูลเกี่ยวกับ มทส
  สอบเข้าและศึกษาต่อ มทส 
  ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
     ลงทะเบียนผ่าน Web
  ข้อมูลสำหรับบุคลากร
    ระเบียบข้อบังคับของ มทส
  ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า
  ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชม
  ห้องสมุด
  องค์การนักศึกษา
  สหกิจศึกษาฯ

  ข่าวและบริการใน มทส
ทรัพย์สินทางปัญญา
การวิจัย
เครื่องมือและเทคโนโลยี
ศูนย์บริการการศึกษา
หน่วยส่งเสริม ประสิทธิภาพการสอน
โครงการภาคีอุดมศึกษานครราชสีมา
งานประกันคุณภาพการศึกษา มทส.
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา
เทคโนธานี
คอมพิวเตอร์
หอพัก
ศูนย์ประชุมและห้องพัก
บริการฝึกอบรม
บริการเครื่องมือวิเคราะห์
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ข่าวสารสำหรับชาว มทส
ข่าวสารนักศึกษา มทส
ข่าวประกวดราคา 
ข่าวส่วนกิจการนักศึกษา
Classroom Online
รวมแบบฟอร์มใช้บริการ
  หน่วยงานต่าง ๆ ใน มทส
  หมายเลขโทรศัพท์ มทส
  ค้นหานักศึกษา
  ค้นหาบุคลากร
  รวบรวมเวปไซต์น่าสนใจ
  สำนักวิชา
 
 
 
 

 

(การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 4) ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2548
(การประชุมฟิสิกส์เอเซีย-แปซิฟิก "APFB05") ระหว่างวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2548
 
 

 

International Symposium on Wireless Pervasive Computing
ISWPC 2006
Jan 16 - 18, 2006
 
 

| ปฏิทินกิจกรรม | | ข่าวรายวัน | | รวมภาพกิจกรรม | | ข่าวเผยแพร่ | | รายการวิทยุ | [ บอกเล่าเก้าสิบ |  

ข่าวเด่น
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา มทส และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
  ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2548
 
ข่าวการอบรม / ประชุม
Biophysics & Nanophysics Seminar
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมการสัมมนา“การพัฒนากลุ่มงานวิจัยในเครือข่ายอุดมศึกษานครราชสีมา” วันที่ 24 มิถุนายน 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานสัมมนา
   "วันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2"
 
ข่าวรับสมัครงาน

มทส รับสมัครพนักงานประจำหน่วยงาน

 
ดาวน์โหลด
ท่องอินเทอร์เน็ตง่ายๆ ไม่ต้องคลิก กับ "เมาส์ ควบคุมด้วยเสียงพูด" ฝีมือนักศึกษา มทส คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทำเนียบบัณฑิต รุ่นที่  8 ประจำปีการศึกษา 2546   
การแข่งขัน "สุรนารีมาราธอนนานาชาติ" ครั้งที่ 1   
การแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย "สุรนารีเกมส์"   
การจัดทำรูปแบบวิทยานิพนธ์ สามารถเข้าไป download ตัวอย่างได้ที่ http://www.sut.ac.th/das
โครงการส่งเสริมให้นิสิต / นักศึกษาสรุปเนื้อหารายวิชาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   www.sut.ac.th/e-texts
โครงการโอลิมปิกวิชาการศูนย์ สอวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี