การจัดการศึกษา              การวิจัย               การบริการวิชาการ         การบริหารงาน                 ข้อมูลทั่วไป            ข่าว           ค้นหา         
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ มทส
  สอบเข้าและศึกษาต่อ มทส 
  ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
  ข้อมูลสำหรับบุคลากร
  ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า
  ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชม
  ห้องสมุด
  องค์การนักศึกษา 
  บริการต่าง ๆ 
  หน่วยงานต่าง ๆ ใน มทส
  หมายเลขโทรศัพท์ มทส
  ค้นหานักศึกษา
  ค้นหาบุคลากร
  รวบรวมเวปไซต์น่าสนใจ
  สำนักวิชา
  สาขาวิชาที่เปิดสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมขนส่ง
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมเซรามิก
วิศวกรรมพอลิเมอร์
อาชีวะอนามัยฯ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพ
ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เทคโนโลยีเลเซอร์
ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
บริการทางวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก
หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
จุดเยี่ยมชมที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัย
ของฝากจาก มทส
การอำนวยความสะดวกในการติดต่องาน กับมหาวิทยาลัย
ตารางบินของบริษัทการบินไทย
ตารางเดินรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ตางรางเดินรถโดยสาร นครราชสีมา - กรุงเทพฯ และไปจังหวัดต่าง ๆ 
 การเดินทางสู่จังหวัดนครราชสีมา
108 คำถามสำหรับผู้เยี่ยมชม
 Q: หากหน่วยงานต่าง ๆ ต้องการจะเข้าเยี่ยมชม มทส จะดำเนินการอย่างไร?  

A: ท่านสามารถติดต่อนัดเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ โทร. 0-4422-4082-3 โทรสาร. 0-4422-4080   ส่วนประชาสัมพันธ์จะดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่ให้การต้อนรับตาม หัวข้อที่ผู้ต้องการเยี่ยมชมแจ้งมา และส่วนประชาสัมพันธ์จะติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ การทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ เป็นขั้นตอนต่อไป

 Q: การติดต่องานกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน มทส ?  

A: ท่านสามารถอ่านข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการที่มีให้กับบุคคลภายนอกในหน้าเวปเพจนี้ หากเดินทางเข้ามายังมหาวิทยาลัยแล้วท่านสามารถสอบถามสถานที่ตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ได้จาก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประตูมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน หรือสอบถามได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ อาคารบริหาร โทร. 0-4422-4080-3

ผู้เยี่ยมชมที่ประสงค์จะสอบถามคำถาม สามารถ E-mail ส่งมาได้ที่ pr@ccs.sut.ac.th  วงเล็บมุมซอง Q&A
การเดินทางมายัง มทส
 • โดยทางรถยนต์
  ท่านสามารถเดินทางได้ 2 เส้นทางคือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกเข้าทาง หลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ที่สระบุรี ขับตามเส้นทางจนถึงสะพานต่างระดับบริเวณสามแยกปักธงชัย (ก่อนถึงตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 5 กม.) จากนั้นขึ้นสะพานตรงไปยัง อ.ปักธงชัย อีกประมาณ 7 กม. ทางเข้ามหาวิทยาลัยจะอยู่ทางด้านขวามือ  รวมระยะทาง 259 กิโลเมตร อีกเส้นทาง คือ จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านมีนบุรี ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม กบินทร์บุรี ปักธงชัย มายังนครราชสีมา ก่อนถึงนครราชสีมาประมาณ 20 กม. จะมีทางเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ทางด้านซ้ายมือ รวมระยะทาง 273 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ...ท่านสามารถสอบถามเส้นทางได้ ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ โทร. 0-4422-4080-3
 • ทางรถโดยสารประจำทาง
  บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งตะวันออก เฉียงเหนือ ไปนครราชสีมาทุกวัน  รายละเอียดสอบถาม โทร. 0-2272-5761-5 (รถธรรมดา) และโทร. 0-2272-5241(ปรับอากาศ) ท่านสามารถลงรถได้ที่สามแยกปักธงชัย และขึ้นรถเมล์สาย มทส เข้ามายัง มทส (มีรถเมล์ 2 สายคือ สาย มทส - เทคโนโลยีราชมงคล สีเหลือง ขาว  และสายหัวทะเล - มทส สีม่วงขาว ราคาค่าโดยสาร 14 บาท)
   
  ตารางเวลารถโดยสารประจำทางนครราชสีมา
 • ทางรถไฟ
  มีรถไฟออกจาสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ไปนครราชสีมาทุกวัน รายละเอียดสอบถามที่หน่วยบริการ เดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0-2223-7010. 0-2223-7020
   
  ตารางเวลารถไฟขาขึ้น กรุงเทพ-นครราชสีมา (PDF 83.3 K)
   
  ตารางเวลารถไฟขาล่อง นครราชสีมา-กรุงเทพ (PDF 83.9 K)
 • ทางเครื่องบิน
  บริษัท การบินไทย จำกัด มีเที่ยวบินไปจังหวัดนครราชสีมาทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 0-2280-0070, 0-2280-0080
   
  ตารางบินของบริษัทการบินไทย 
ที่พักใน มทส
 มทส มีสุรสัมมนาคารเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับที่พักในมหาวิทยาลัย ซึ่งให้บริการกับผู้ที่เข้ามาติดต่องาน สอนหรือ ประชุมสัมมนาในมหาวิทยาลัย สุรสัมนาคาร 1 ประกอบด้วยห้องพักระดับวี ไอ พี จำนวน 6 ห้อง 
ห้องพักธรรมดา จำนวน 123 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สุรสัมมนาคาร 2 ประกอบด้วย ห้องพัก 3 เตียง จำนวน 100 ห้อง สุรสัมมนาคาร เปิดบริการทุกวัน ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-4421-6199 โทรสาร 0-4421-7028  Website สุรสัมมนาคาร
แผนที่เส้นทางในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 66 4421 6191-8 โทรสาร: 66 4422 4070 และ 66 4422 4017 เพื่อความถูกต้องในการแสดงผล ควรใช้ Browser IE 5.0 ขึ้นไป บนหน้าจอขนาด 800 X600 Pixels