หน้าหลัก
  เกี่ยวกับ KM
  คณะำทำงานการจัดการความรู้
  กิจกรรม
  แผนพัฒนาการบริหารจัดการความรู้
  แหล่งสารสนเทศ
  การรายงานผล
  ผลงาน KM
  ติดต่อเรา KM
 
 
 
   
กิจกรรมอบรมสัมมนา Mini UKM ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2553
โทร.4053 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
   
     
     
     
     
     
     
เชิญท่านผู้ที่สนใจดาวน์โหลด เอกสาร รูปภาพ การอบรมสัมมนา Mini UKM ครั้งที่ 5
คู่มือการจัดการความรู้ด้านบัณฑิตศึกษา สำนักวิทยาศาสตร์
  แบบประเมินแผนปฏิบัติการ สำหรับหน่วยงาน