การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มทส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีลิงค์ที่เกี่ยวข้อง