รับปริญญา 2554 ณ มทส.
บูมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในงานรับปริญญา วันที่ 1/11/2011ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง