แถลงการณ์ EOC : นักศึกษา มทส. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 6 ราย (รายที่ 75, 76, 77, 78, 79, 80 ของ มทส.)

แถลงการณ์ EOC : นักศึกษา มทส. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 6 ราย (รายที่ 75, 76, 77, 78, 79, 80 ของ มทส.)