มทส. ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์บรรณสาร
มทส. ร่วมใจ
ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญชวนร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ของใช้จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา
ร่วมบริจาคได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ อาคารบริหาร และสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี หรือ บัญชี “สโมสรเทคโนโลยีสุรนารีฯ” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 707 213135 0
ระหว่างวันที่ 4 - 15 ตุลาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนประชาสัมพันธ์ โทร. 4084

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง