แถลงการณ์ EOC เรื่อง นักศึกษา มทส. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์บรรณสาร

แถลงการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เรื่อง นักศึกษา มทส. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) แจ้งว่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จำนวน 2 ราย จึงได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังกักกันโรค ตามมาตรการของ ศบค. รายละเอียด ดังนี้

          นักศึกษาหญิง รายที่ 1 อายุ 20 ปี  นักศึกษาหญิง รายที่ 2 อายุ 21 ปี พักอาศัยอยู่ร่วมกันในหอพักเอกชน บริเวณประตูสุรนารี (ประตู 1) ติดเชื้อ COVID-19 จากการสอบสวนโรคยังไม่ทราบสาเหตุการติดเชื้อที่แน่ชัด

          วันที่ 6 ก.ย. 64  เวลา 16.00 น. ไปห้างสรรพสินค้า บริเวณสามแยกปักธงชัย ไปร้านหมูกระทะ ที่ตลาดเซฟวัน

          วันที่ 7 ก.ย. 64 เวลา 20.00 น. พบเพื่อนที่หอพักประตูกัลยาณมิตร (ประตู 4)

          วันที่ 8 ก.ย. 64 เวลา 19.00 น. ไปร้านเครื่องดื่มในตัวเมืองนครราชสีมา

          วันที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 16.00 น. ไปร้านหมูกระทะ ที่ตลาดเซฟวัน

          วันที่ 10 ก.ย. 64 เวลา 20.00 น. ซักผ้าด้วยเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในหมู่บ้านประตูสุรนารี (ประตู 1)

          วันที่ 11 ก.ย. 64 เวลา 16.00 น. ไปตลาดเทิดไท

          วันที่ 12 ก.ย. 64 เริ่มมีอาการไข้ อยู่หอพักไม่ได้ไปไหน

          วันที่ 13 ก.ย. 64 มีอาการไข้สูง เวลา 16.00 น. เดินทางเข้าตรวจคัดกรอง ณ คลินิก ARI รพ. มทส. 

          วันที่ 14 ก.ย. 64 ทราบผลติดเชื้อ COVID-19 ผู้ติดเชื้อทั้ง 2 ราย เข้ารับการรักษาตัว รพ. มทส.

ทั้งนี้ พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 8 ราย เข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ คลินิก ARI รพ. มทส.  และเข้ากักตัวเฝ้าระวังโรคเรียบร้อยแล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ขอความร่วมมือประชาคม มทส. เฝ้าระวัง หมั่นสังเกตอาการ และดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ขอเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย และ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่  15 กันยายน พ.ศ. 2564ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง