แถลงการณ์ EOC เรื่อง พนักงานประจำอาคาร มทส. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์บรรณสาร

แถลงการณ์

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

เรื่อง พนักงานประจำอาคาร มทส. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

————————————————————–

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) พบพนักงานประจำอาคาร ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จำนวน 1 ราย  จากการสัมผัสผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดชาย ตามแถลงการณ์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จึงได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังกักกันโรค ตามมาตรการของ ศบค. รายละเอียด ดังนี้

         

          พนักงานประจำอาคารชาย อายุ 39 ปี ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงานรักษาความสะอาด  ดูแลงานจ้างเหมารักษาความสะอาด เป็นผู้ติดเชื้อจากการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ติดเชื้อ พักอาศัยบ้านพักส่วนตัว  จ.นครราชสีมา

วันที่ 25 – 26  สิงหาคม 2564 ปฏิบัติงานสำนักงานพนักงานรักษาความสะอาด ณ อาคารอเนกประสงค์ ปฏิบัติงานร่วมกับ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดชาย

วันที่ 27  สิงหาคม 2564 ปฏิบัติงาน ณ อาคารอเนกประสงค์  

วันที่ 28 - 29  สิงหาคม 2564  อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน

วันที่ 30  สิงหาคม 2564 ปฏิบัติงานสำนักงานซ่อมบำรุง และสำนักงานพนักงานรักษาความสะอาด อาคารอเนกประสงค์ เริ่มมีอาการไข้

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เข้าทำการตรวจ RT- PCR ที่ คลินิก ARI รพ.มทส. ทราบผลตรวจติดเชื้อ COVID-19  และเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.มทส. 

 

ทั้งนี้ รพ.มทส.  ได้ประสานผู้สัมผัสเสี่ยงปานกลาง จำนวน 5 ราย เข้ารับการตรวจคัดกรอง RT PCR ณ คลินิก ARI รพ. มทส. ผลตรวจไม่พบเชื้อ ทำการกักตัว 7 วัน ณ สถานที่กักตัวหอพักสุรนิเวศ 17  และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการพ่นฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ทำการโดยรอบเรียบร้อยแล้ว   พร้อมดำเนินมาตรการในการป้องกัน​และควบคุมโรคในกลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด​ โดยจะทำการตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยเครื่องตรวจ ATK ให้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 204 รายต่อไป

 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ขอความร่วมมือประชาคม มทส. เฝ้าระวัง หมั่นสังเกตอาการ และดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ขอเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย และ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่  2 กันยายน พ.ศ. 2564

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง