แถลงการณ์ EOC มทส. เรื่อง พนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มจำนวน 5 ราย

ศูนย์บรรณสาร

แถลงการณ์

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

เรื่อง  พนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มจำนวน  5 ราย

————————————————————–

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ทำการขยายผลตรวจ       คัดกรองเชื้อเชิงรุกพนักงานฟาร์มมาร์ทผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 21 ราย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  ผลการตรวจพบว่า มีพนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 5 ราย ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) จึงได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง กักกันโรค และทำการสอบสวนโรคตามมาตรการของ ศบค. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พนักงานหญิง รายที่ 1  ปฏิบัติหน้าที่แคชเชียร์ ประจำฟาร์มมาร์ท อาศัยอยู่กับครอบครัวในบ้านพักบริเวณหลัง

        โรงเรียนอ่างห้วยยาง ต.สุรนารี ไม่ได้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงนอกจากที่พักและที่ทำงาน

พนักงานหญิง รายที่ 2  ปฏิบัติหน้าที่ธุรการบันทึกข้อมูล ประจำฟาร์มมาร์ท อาศัยอยู่กับครอบครัว

        หมู่บ้านเอื้องงามวิลล์ ต.สุรนารี ไม่ได้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงนอกจากที่พักและที่ทำงาน

พนักงานหญิง รายที่ 3  ปฏิบัติหน้าที่แคชเชียร์ ประจำอาคารวิชาการ 1 อาศัยอยู่กับครอบครัวในหอพักเอกชน

        ถนนมิตรภาพ ต.สุรนารี ไม่ได้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงนอกจากที่พักและที่ทำงาน

พนักงานหญิง รายที่ 4  ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียม คัดแยกสินค้า ฟาร์มมาร์ท อาศัยอยู่กับครอบครับหมู่บ้าน    

        มาบเอื้อง ต.สุรนารี ไม่ได้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงนอกจากที่พักและที่ทำงาน  

พนักงานหญิง รายที่ 5  ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียม คัดแยกสินค้า ฟาร์มมาร์ท อาศัยอยู่กับครอบครัวบ้านหนองไฟ

        ต.ไชยมงคล ไม่ได้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงนอกจากที่พักและที่ทำงาน

 

ขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้ติดเชื้อมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลสม่ำเสมอ ยกเว้นขณะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน รวมถึงผู้ติดเชื้อหญิงรายแรกจากแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ รพ.มทส. ได้เร่งประสานผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อทั้ง 5 ราย เข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ คลินิก ARI รพ.มทส. ทำการกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวังโรค เป็นเวลา 14 วัน ณ สถานที่กักตัว มทส. หรือ การกักตัวที่บ้าน รวมถึงสถานที่กักตัวของท้องถิ่น ตามความสมัครใจ โดย รพ.มทส. จะได้กำกับดูแลตามขั้นตอนการรักษา ทั้งนี้อยู่ในระหว่างสอบสอบโรค โดย Timeline แต่ละรายจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ขอเรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับบริการฟาร์มมาร์ท  และเดลิเวอรี่ หากท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือ ถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ด้วยเป็นการสัมผัสระยะสั้นๆ จึงไม่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ คลินิก ARI รพ.มทส.  ขอความร่วมมือประชาคม มทส. อย่าได้ตื่นตระหนก ขอให้เฝ้าระวัง หมั่นสังเกตอาการ และดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด หากท่านมีข้อปรึกษาด้านสุขอนามัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line official: @791ebvgt

 

  ขอให้มีความเชื่อมั่น และมั่นใจในมาตรฐานการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดภายใน มทส. ขอเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย และ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง