แถลงการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เรื่อง นักศึกษา มทส. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์บรรณสาร

แถลงการณ์

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

เรื่อง  นักศึกษา มทส. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

————————————————————–

     ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 2 ราย ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   จึงได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังกักกันโรค และ   ทำการสอบสวนโรคตามมาตรการของ ศบค. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายที่ 1 นักศึกษาหญิง พักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัย หอพักสุรนิเวศ 6 ได้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยรถยนต์ส่วนตัว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เริ่มมีอาการไข้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เดินทางไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลภายในจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  ได้รับแจ้งว่าติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้ ได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายในจังหวัดปราจีนบุรี เรียบร้อยแล้ว จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าก่อนหน้านี้มีบุคคลในครอบครัวติดเชื้อ COVID-19   รพ.มทส. ได้แจ้งเพื่อนนักศึกษาและ ผู้ใกล้ชิดสัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรองที่คลินิก ARI แล้ว

 

รายที่ 2 นักศึกษาหญิง พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เดินทางกลับ มทส. โดยรถยนต์ส่วนตัว  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม  2564​  รายละเอียด Timeline ดังนี้

เวลา 05.30 น. ออกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวกับครอบครัว ระหว่างทางจอดพักที่ปั้ม ปตท. จังหวัดสระบุรี สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

เวลา 09.30–11.00 น. เดินทางไปคลินิก ARI รพ.มทส เพื่อรายงานตัว และตรวจคัดกรองสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง

เวลา 11.00–15.00 น. เข้าเก็บของใช้สัมภาระส่วนตัว ณ หอพักสุรนิเวศ 16

เวลา 15.00–18.00 น. ย้ายเข้าหอพักเอกชน ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีเพื่อนจำนวน 3 คน และคนดูแลหอพัก 1 คน ช่วยขนย้ายสัมภาระ ครอบครัวเดินทางกลับ จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา 20.50 น. รพ.มทส โทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อ COVID-19 และติดตามเข้ารับการรักษาที่ รพ.มทส.  ผู้ติดเชื้อได้แจ้งสมาชิกในครอบครัวเข้ารับการตรวจคัดกรองที่จังหวัดสมุทรปราการแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีรายที่ 2 รพ. มทส. ได้ประสานนักศึกษา​ที่สัมผัสใกล้ชิดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง​ จำนวน 3 คน เข้าตรวจคัดกรองที่คลินิก​ ARI​ และ​ทำการกักตัวเฝ้าระวังที่หอพักสุรนิเวศ 17 เรียบร้อยแล้ว

 

      ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  มทส. ไม่ได้นิ่งนอนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้จะเป็นผลการติดเชื้อจากภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยได้ประสานติดตามการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส และดูแลผู้ได้รับผลกระทบมีความเสี่ยงตามลำดับอย่างใกล้ชิด  ขอให้นักศึกษาและบุคลากรมีความมั่นใจในมาตรฐานการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดภายใน มทส.  ทั้งขอเน้นย้ำให้นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย และ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง