แถลงการณ์ EOC มทส. เรื่อง พนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์บรรณสาร

แถลงการณ์

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

เรื่อง  พนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

————————————————————–

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 พบว่า มีพนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 1 ราย ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   จึงได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังกักกันโรค และทำการสอบสวนโรคตามมาตรการของ ศบค. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พนักงานหญิง ปฏิบัติหน้าที่หลักส่งสินค้าเดลิเวอรี่ภายในมหาวิทยาลัย ไม่มีหน้าที่ประจำจุดขายภายในฟาร์มมาร์ท ปฏิบัติงานในห้องจัดเตรียมสินค้าเป็นการเฉพาะ พักอาศัยอยู่หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย บริเวณประตูกัลยาณมิตร (ประตู 4)  ผู้ติดเชื้อไม่ได้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงนอกจากหอพักและที่ทำงาน

  • วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้เล็กน้อย เดินทางไป รพ. มทส. แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้หวัด
  • วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2564 ปฏิบัติงานส่งสินค้าเดลิเวอรี่ปกติ ขณะปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ตามมาตรการ
  • วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2564  หยุดงานเพื่อสังเกตอาการ
  • วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีอาการไข้ เข้ารับการตรวจคัดกรองที่คลินิก ARI รพ. มทส.
  • วันที่ 21 กรกฎาคม 2564  เวลา 17.00 น. ได้รับแจ้งผลติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเข้ารับการรักษาที่ รพ. มทส.  ทั้งนี้ พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 21 ราย
  • วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 21 ราย เข้ารับการตรวจคัดกรอง พร้อมทำการกักตัวเฝ้าระวัง เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการ พร้อมจัดทีมลงพื้นที่พ่นฆ่าเชื้อ และปิดทำการฟาร์มมาร์ทชั่วคราว โดยจะแจ้งกำหนดเปิดให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ขอเรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องรวมถึงผู้รับบริการ ทั้งผู้รับสินค้าเดลิเวอรี่ และเข้าใช้บริการฟาร์มมาร์ท ไม่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ คลินิก ARI รพ. มทส. เนื่องจากท่านถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ด้วยเป็นการสัมผัสระยะสั้นๆ  ผู้ติดเชื้อมีการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล  กอปรกับพนักงานดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดขายภายในฟาร์มมาร์ท ซึ่งมีมาตรการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ  จึงขอความร่วมมือประชาคม มทส. อย่าได้ตื่นตระหนก ขอให้ร่วมเฝ้าระวังสังเกตอาการ และดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด  ขอให้มีความเชื่อมั่น และมั่นใจในมาตรฐานการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดภายใน มทส. ขอเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย และ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง