ประกาศ วันหยุดประจำปีและวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ. 2564 *เพิ่มวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และวันหยุดทำการประจำภูมิภาค

ศูนย์บรรณสาร

ประกาศ กำหนดวันหยุดงานประจำปีและวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ. 2564

http://web.sut.ac.th/dp/2015/index.php/component/k2/item/1237-2020-11-25-03-02-49
 

 

http://web.sut.ac.th/dp/2015/index.php/component/k2/item/1238-2021-01-11-03-36-55

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง