สถานการณ์ COVID-19 โคราชเริ่มคลี่คลาย มทส. ประกาศจัดสอบกลางภาคแบบปกติ

ศูนย์บรรณสาร
สถานการณ์ COVID-19 โคราชเริ่มคลี่คลาย มทส. ประกาศจัดสอบกลางภาคแบบปกติ
 
    ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มดีขึ้น กอปรกับประกาศมาตรการคลายล็อคสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในจังหวัดฯ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา นั้น
 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความห่วงใย และตระหนักถึงข้อจำกัดในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อกังวลในการเดินทางกลับเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยของนักศึกษา จึงประกาศให้การสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 1 – 5 ก.พ. 64 เป็นการจัดสอบแบบปกติในห้องสอบ
 
แนวปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย : นักศึกษาสามารถเดินทางกลับเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 64 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องกักตัว แต่เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการเผ้าระวังของจังหวัด นักศึกษาต้องดำเนินการดังนี้ 
- นักศึกษาที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สมุทรสาคร จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง ) ต้องไปรายงานตัว ณ คลินิก ARI รพ.มทส.
- นักศึกษาที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (23 จังหวัด) รายงานตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
- นักศึกษาที่มาจากจังหวัดอื่น นอกเหนือจาก 28 จังหวัด สามารถเข้าหอพักได้ตามปกติ
- รายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ม.ค. 64 เวลา 08.00 – 20.00 น.
- นักศึกษาที่เดินทางกลับนอกเหนือจากวันเวลาข้างต้น ให้ไปรายงานตัวที่ คลินิก ARI รพ.มทส.
 
 
 
 
การดูแลตัวเอง = วัคซีนที่ดีที่สุด
ชาว มทส. ดูแลตัวเอง = รับผิดชอบต่อสังคม
#เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง