มทส. เพิ่มช่องทางสื่อสาร ร่วมเฝ้าระวัง COVID-19 แจ้งข้อมูลทางอีเมล

ศูนย์บรรณสาร

มทส. เพิ่มช่องทางสื่อสาร ร่วมเฝ้าระวัง COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอความร่วมมือนักศึกษา และบุคลากร มทส. ทุกท่าน ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (โซนสีแดง) ได้เข้ารับการตรวจคัดกรอง และสอบสวนโรคจากคลินิก ARI โรงพยาบาล มทส. ทันที

หากพบเห็น หรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดดังกล่าว แต่ยังไม่ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังของมหาวิทยาลัย

โปรดแจ้งข้อมูลได้ที่ Email: complaint@sut.ac.th


เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งของคณะทำงานฯ ในการทำการสอบสวนโรคและร่วมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของประชาคม มทส. อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ

การดูแลตัวเอง = วัคซีนที่ดีที่สุด
ชาว มทส. ดูแลตัวเอง = รับผิดชอบต่อสังคม
เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

 
--------------------------------------------
 
 
SUT adds another communication channel for COVID-19 monitoring and surveillance

SUT would like to ask for cooperation from everyone travelling back to SUT from the areas with maximum control (The Red Zone) to have the screening test right away at the ARI Unit, SUTH.

If you see or know that a person returning from The Red Zone fails to have the screening test as required, please report this case at Email: complaint@sut.ac.th Your notification will be another help to monitor and prevent the spread of COVID-19 in our SUT community.

The information from you will be kept strictly confidential.

Remember! SUT Community
Taking care of yourself is the best COVID-19 vaccine!
Taking care of yourself = Taking care of others
Together we will get through COVID-19


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง