กำหนดให้วันศุกร์ที่ ๔ และวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดทำการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์บรรณสาร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง