มทส. เปิดขายต้นกล้ากัญชาพันธุ์ไทย “ฝอยทอง ภูผายล” ให้ผลผลิตต่อเนื่อง สารสำคัญออกฤทธิ์สูงตามมาตรฐานทางการแพทย์

ศูนย์บรรณสาร

มทส. เปิดขายต้นกล้ากัญชาพันธุ์ไทย “ฝอยทอง ภูผายล”

ให้ผลผลิตต่อเนื่อง สารสำคัญออกฤทธิ์สูงตามมาตรฐานทางการแพทย์

 

ฟาร์มกัญชา มทส. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)   เปิดจำหน่ายต้นกล้ากัญชา“พันธุ์ฝอยทอง ภูผายล” ถิ่นกำเนิดจากจังหวัดสกลนคร ที่ผ่านการศึกษาทดสอบคัดแยกสายพันธุ์กว่า 2 ปี กระทั่งได้สายพันธุ์ที่มีคุณลักษณะดี โตเร็ว ลำต้นแข็งแรง ออกดอกง่ายเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย      ให้ผลผลิตสูง 1 ต้นสดรวมกว่า 2.38 กิโลกรัม ตั้งแต่ ราก ลำต้น ใบ และช่อดอก  ภายใต้วิธีการปลูกแบบปลอดภัย และการดูแลบำรุงรักษาด้วยระบบการปลูกที่มีคุณภาพ ลำต้นแข็งแรงสมบูรณ์สามารถสูงได้เต็มที่ถึง 4 เมตร ให้ช่อดอกแน่นภายในระยะเวลา 4 เดือนครึ่ง พร้อมให้สารสำคัญออกฤทธิ์สูงระดับมาตรฐานที่ใช้ได้ทางการแพทย์และสาธาณสุข ค่าวิเคราะห์สาร THC เฉลี่ย 8 – 12 เปอร์เซนต์

 

ต้นกล้ากัญชา “พันธุ์ฝอยทอง ภูผายล” พร้อมจำหน่ายแล้ว มีอายุประมาณ 3 สัปดาห์ ความสูงเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตร ลำต้นแข็งแรง วัสดุปลูกมีการผสมไตรโครเดอร์มา หมดปัญหารากเน่าและเชื้อราก่อโรค ลำต้นสมบูรณ์แข็งแรงทุกต้น จำหน่ายราคาต้นละ 100 บาท ผู้สั่งซื้อต้นกล้า จำนวน 1-2,000 ต้น ราคา 100 บาท  จำนวน 2001– 20,000 ต้น ราคา 80 บาท จำนวน 20,001 ต้นขึ้นไป ราคา 60 บาท   นอกจากนี้ ยังจำหน่าย “ต้นกล้ากัญชง พันธุ์ลูกผสมชาลอตแองเจิ้ล” อีกด้วย

 

 

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฟาร์มกัญชา มทส. สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ บรมราชกุมารี   โทร. 044 -225097     มือถือ 094-543-0241 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

20 มิถุนายน 2565ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง