อุปทูตอเมริกา ชื่นชมผลงานนักศึกษานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มทส. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปสั้น ในโครงการ วัยคิด Digital

ศูนย์บรรณสาร

อุปทูตอเมริกา ชื่นชมผลงานนักศึกษานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มทส.

คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปสั้น

ในโครงการ "วัยคิด Digital" โดย USAID ร่วมกับ Facebook ประเทศไทย

 

ขอแสดงความยินดีกับทีม Yan-Hwang นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชนะ นางสาวสิรินภานาถ ใต้กิ นายจีระวัฒน์ นะมา นายธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ และนายพิทยา นิตย์ลาภ  ในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวิดีโอสั้นในโครงการ "วัยคิด Digital" จัดโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมกับ Facebook ประเทศไทย และบริษัท Love Frankie

 


https://www.facebook.com/wtdthailand

 

นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “สหรัฐฯ ภูมิใจที่ได้สนับสนุนเยาวชนและภาคีในประเทศไทย ในการคิดค้นวิธีการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลที่เปิดกว้าง ทั่วถึง และปลอดภัย ด้วยวิดีโอความยาว 90 วินาทีที่ทีมชนะเลิศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดทำขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันข่าวสารและการแยกแยะข้อมูลเท็จในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้พื้นที่ออนไลน์อย่างปลอดภัย”

 

 

นายธีรภัทร สุขสวัสดิ์ หนึ่งในสมาชิกของทีม Yan-Hwang  กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สำหรับแรงบันดาลใจในการส่งคลิปเข้าร่วมประกวด ทีมของเราอยากสร้างวิดีโอที่สอดคล้องกับสถานการณ์เกี่ยวกับข้อมูลเท็จที่เต็มไปด้วย Fake news ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำอย่างไรเราจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผมหวังว่าวิดีโอของทีมในหัวข้อนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนัก และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมออนไลน์ประจำวันไปในเชิงบวก และสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนที่รับชม ช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้คนอื่น ๆ ได้รับชมด้วยนะครับ”

 

 

โครงการ "วัยคิด Digital" จัดขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมกับ Facebook ประเทศไทย และบริษัท Love Frankie เป็นโครงการประกวดที่มุ่งสนับสนุนเยาวชนและผลักดัน Gen Z ซึ่งเติบโตมากับเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดน ให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพลเมืองดิจิทัล ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

โครงการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน และจัดฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาเกือบ 400 คนทั่วประเทศ ในด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อเสริมสร้างทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy) การคิดเชิงวิเคราะห์ ตัวตนและความปลอดภัยในโลกออนไลน์ การสื่อสารออนไลน์เชิงบวก ตลอดจนการรู้เท่าทันข่าวสาร ก่อนที่จะประกวดไอเดียในการจัดทำคลิปสั้น และคัดเลือกเหลือ 6 ทีมจาก 6 มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อผลิตผลงานจริงเป็นคลิปวิดีโอขนาดสั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดดังกล่าว

 

ข้อมูล: https://th.usembassy.gov/th/united-states-celebrates-young-leaders-of-digital-literacy-in-thailand-th/

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

5 กรกฎาคม 2564

 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง