แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรณีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ศูนย์บรรณสาร

 

 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง