ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการพิจารณาจากแบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัย

ศูนย์บรรณสาร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการพิจารณาจากแบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัย

สามารถตรวจสอบรายชื่อและปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป ได้ที่ https://bit.ly/37o0iJl

สถานที่รายงานตัว :
นักศึกษาหอใน >> หอพักนักศึกษาของตนเอง
นักศึกษาหอนอก >> อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

วันที่ :
วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 63 เวลา 08.30 – 16.30 น. >> ชั้นปีที่ 1 และ 2
วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. 63 เวลา 08.30 – 16.30 น. >> ชั้นปีที่ 3
วันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 63 เวลา 08.30 – 16.30 น. >> ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ส่วนกิจการนักศึกษา
โทร. 044223137 หรือ 044223112 (ในวันและเวลาทำการ)

 

 

 

 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง