ประกาศรายชื่อ บัณฑิตศึกษา และ ผู้ช่วยวิจัย ที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อทําปฏิบัติการวิจัย(Lab) เป็นกรณีเฉพาะ รอบที่ 2

ศูนย์บรรณสาร
ประกาศรายชื่อ บัณฑิตศึกษา และ ผู้ช่วยวิจัย ที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อทําปฏิบัติการวิจัย(Lab) เป็นกรณีเฉพาะ รอบที่ 2
 
- ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/2UqMI2G
 
- กำหนดการรายงานตัวและคัดกรอง
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น.
 
- สถานที่รายงานตัว
งานธุรการ สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา 1 (ตึกใหม่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ดำเนินการดังต่อไปนี้
 
1. เตรียม
1.1 บัตรประจำตัวนักศึกษา
1.2 สวมหน้ากากอนามัย
1.3 ปากกา แก้วน้ำ ภาชนะ ส่วนตัว
1.4 มหาวิทยาลัยจัดแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่นักศึกษา
 
2. สำหรับนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย จะแจ้งรายละเอียดการจัดทำออนไลน์ในวันรายงานตัว
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายจตุรพัฒน์ ภูมิศรีจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 223195

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง