นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์จะกลับเข้ามาเพื่อทำ Lab ปฏิบัติการวิจัยเป็นกรณีเฉพาะ ให้ดำเนินการ

ศูนย์บรรณสาร

สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์จะกลับเข้ามาเพื่อทำ Lab ปฏิบัติการวิจัยเป็นกรณีเฉพาะ ให้ดำเนินการดังนี้

1. ทำแบบ Screening คัดกรองกลุ่มเสี่ยงก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัย ทาง https://netcovid.sut.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 09.00 น. - วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.

โดยกลุ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ต้องทำแบบ Screening คัดกรองกลุ่มเสี่ยงมีดังนี้
1.1 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ได้มารายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
1.2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ได้เคยทำแบบ Screening คัดกรองกลุ่มเสี่ยง มาก่อน

2. ให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ทำแบบ Screening คัดกรองกลุ่มเสี่ยงแล้ว มารายงานตัว วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ อาคารกิจการนักศึกษา 1 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ในขณะที่เข้ารายงานตัว โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้ารายงานตัว อย่างเคร่งครัด
กรณีมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ 0-4422-3137 หรือ 0-4422-3112 ในวันเวลาทำการ
#เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน
Together we will get through COVID-19!ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง