นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ไม่ได้ทำ แบบ Screening คัดกรองกลุ่มเสี่ยงก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โปรดดำเนินการ

ศูนย์บรรณสาร

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ไม่ได้ทำ แบบ Screening คัดกรองกลุ่มเสี่ยงก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โปรดดำเนินการดังนี้

ทำแบบ Screening คัดกรองกลุ่มเสี่ยงก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัยทาง https://netcovid.sut.ac.th/

ระบบเปิด วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน เวลา 09.00 น.
และ ระบบปิด วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.

นักศึกษาที่ไม่ได้ทำแบบ Screening ในช่วงเวลานี้ จะยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้าทำปฏิบัติการได้จนกว่าระบบจะเปิดในรอบถัดไป ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563

กรณีมีข้อสงสัย โทร. 044-223112 ในวันเวลาทำการ

#เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน
Together we will get through COVID-19!ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง