กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดทำการ

ศูนย์บรรณสาร

 

ประกาศ​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดทำการลิงค์ที่เกี่ยวข้อง