นักศึกษา มทส.คว้ารางวัล GSB WOW ในโครงการประกวด เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M2018) ระดับประเทศ

ศูนย์บรรณสาร
นักศึกษา มทส.คว้ารางวัล GSB WOW ในโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to Market : R2M2018) ระดับประเทศ 
 
    สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to Market : R2M2018) ซึ่งเป็นการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจจากผลงานวิจัยในรอบระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เข้าร่วมแข่งขันกว่า 20 ทีม
 
        จากการแข่งขันผลปรากฏว่า นักศึกษาทีม M-Sci จาก มทส. สามารถคว้ารางวัล “GSB WOW” ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษจากธนาคารออมสิน รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จากแผนธุรกิจผลงานวิจัย : ผลิตภัณฑ์ AssureDex สมาร์ทวอชท์วัดระดับน้ำตาลในเลือด เจ้าของผลงานวิจัย : ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
รายชื่อสมาชิกในทีมประกอบไปด้วย 
1. น.ส.แพรพลอย ชมขุนทด สาขาวิชาเคมี 
2. ‎น.ส.สาทนีย์ สืบค้า สาขาวิชาฟิสิกส์ 
3. ‎น.ส.อาทิตยา นามพิมาย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
4. ‎นายเสถียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย สาขาวิชาชีววิทยา 
 
 
สำหรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ทั้งทางด้านเทคนิค แผนธุรกิจ การตลาด และการนำเสนอ คือคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ 
1. อ.ดร.ฉัตรชัย พิศพล หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม เทคโนธานี 
2. ผศ.ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
3. อ.ดร.สรียา วิจิตรเสถียร ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
5. อ.นพ.ธีร์ทัศน์ ชมบัณฑิตย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศครั้งนี้ ทั้งหมด 2 ทีม จาก 2 ผลงานวิจัย คือ
1. ทีม M-Sci ชื่อผลงานวิจัย: ผลิตภัณฑ์ AssureDex สมาร์ทวอชท์วัดระดับน้ำตาลในเลือด เจ้าของผลงานวิจัย : ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ สาขาวิชาฟิสิกส์
2. ทีม Health Me ชื่อผลงานวิจัย : สุขเกษม ข้อเข่าเทียม ของคนไทย เพื่อคนไทย เจ้าของผลงานวิจัย : ผศ.ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
 
 
 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง