นักศึกษา มทส. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมอาหาร : Food Innopolis Innovation Contest 2017

ศูนย์บรรณสาร
นักศึกษา มทส. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมอาหาร : Food Innopolis Innovation Contest 2017
 
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมเบต้ามิลค์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการลดของเหลือใช้ของปัจจัยต่าง ๆ ในการผลิต (Waste Not)  ในการประกวดนวัตกรรมอาหาร “Food Innopolis Innovation Contest 2017” ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่ากว่า 40,000 บาท ณ ลานพาร์คพารากอน กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 
 
 
 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมอาหาร “Food Innopolis Innovation Contest 2017” ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ลานพาร์คพารากอน กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งในครั้งนี้  โดยผลงานของทีมเบต้ามิลค์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ  “นมพร่องไขมันรสสารสกัดเปลือกแก้วมังกร” นวัตกรรมด้านอาหารที่สกัดเอาสารที่มีคุณค่าจากเปลือกแก้วมังกรเหลือทิ้ง มาผลิตเป็นนมเพื่อสุขภาพ โดยนำเปลือกแก้วมังกรไปคั้นน้ำ ผสมด้วยมอลโตเด็กซ์ตริน และนำไปผ่านกรรมวิธีสเปรย์ดรายออกมาในรูปแบบผง จากนั้นนำไปเป็นสารปรุงแต่งในน้ำนม ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า โฮโมจิไนเซชั่น ก่อนนำไปฆ่าเชื้อแบบพาสเจอไรซ์ จนได้ออกมาเป็นนมเพื่อสุขภาพ (Functional Milk) สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศด้านการลดของเหลือใช้ของปัจจัยต่าง ๆ ในการผลิต (Waste Not) ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ หรือกระบวนการ มาครองได้สำเร็จ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
 
 
สมาชิกทีมเบต้ามิลค์ประกอบไปด้วย 
1.นายเตชินท์ ถาวรสุจริตกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
2.นางสาวอินทร์ทิรา ทองสม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
3.นางสาวรวิสรา แสนแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
4.นางสาวเพชราภรณ์ ทินราช สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
5.นางสาวชลธิชา โนนทิง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
6.นางสาวปุณณ์ณิษา กมลรัมย์บวร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 
 
ทีมเบต้ามิลค์เผยว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ คือคณาจารย์และที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล อาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (ที่ปรึกษาด้านการตลาด) ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์จากน้ำนม) และนางสาวภชมนพิช ญาจิตติพงษ์ (ที่ปรึกษาด้านการผลิต) นอกจากนี้ ทีมเบต้ามิลค์ ยังเปิดเผยอีกว่า ในอนาคตอาจจะมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นมสำหรับผู้แพ้แลกโตส (น้ำตาลในน้ำนม) ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ น้ำสลัด โยเกิร์ต ไอศครีม เป็นต้น
 
 
 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง