รพ. มทส. เชิญชวนบริจาคเงินร่วมสร้างลานธรรมาภิรมย์ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสิริธัมมคุณากร องค์พระประจำโรงพยาบาล

ศูนย์บรรณสาร

รพ. มทส. เชิญชวนบริจาคเงินร่วมสร้างลานธรรมาภิรมย์

 

    อาจารย์ นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ. มทส.) เผยว่า “ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการจัดสร้าง “ลานธรรมาภิรมย์” เพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสิริธัมมคุณากร องค์พระประจำโรงพยาบาล อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากร ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป รวมถึงใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ลานนั่งสมาธิ และจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ โดยมีงบประมาณการก่อสร้างรวม 9.5 ล้านบาท ซึ่งมีเงินบริจาคสำหรับจัดสร้างแล้วจำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังขาดงบประมาณการก่อสร้างอีกกว่า 2.5 ล้านบาท ที่จำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มเติม

 

 

     จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดสร้าง “ลานธรรมาภิรมย์” โดยโอนเงินผ่านบัญชี “กองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 538-7-71111-1 หรือ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 985-0-03211-1 ยอดการบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามเพิ่มเติมที่ กองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้น 1 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โทรศัพท์ 06 3131 1150

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3 ธันวาคม 2563

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง