ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารพราวแสดทอง

ศูนย์บรรณสาร

ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการในการบริหารจัดการผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารพราวแสดทอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/30kb69cลิงค์ที่เกี่ยวข้อง