มทส. ปิดอ่างสุระชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ 10 เมษายน 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ศูนย์บรรณสาร
มทส. ปิดอ่างสุระชั่วคราว
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตั้งแต่ 10 เมษายน 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง