นำชม.. หอผู้ป่วยแยกโรค (Cohort Ward) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ. มทส.)

ศูนย์บรรณสาร

นำชม.. หอผู้ป่วยแยกโรค (Cohort Ward)  อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ. มทส.)

                                        

     ภายหลังจากที่โรงพยาบาล มทส. เข้าร่วมปฏิบัติการกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในการเป็นโรงพยาบาลรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมฝ่าวิกฤติกับจังหวัดนครราชสีมาและประเทศ   โดยได้ปรับใช้หอพักสุรนิเวศ 17 เป็นสถานที่กักตัวเฝ้าระวังผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  การแยกพื้นที่ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ  และการตรวจคัดกรองหาเชื้อแยกเป็นด่านแรกที่ห้องความดันลบแบบเคลื่อนที่ และอาคารสร้างเสริมสุขภาพอย่างชัดเจนไม่ปะปนกับผู้ใช้บริการด้านอื่นๆ  เพื่อตัดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้มากที่สุด  และการปรับใช้พื้นที่ชั้น 7 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รับช่วงต่อผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มอาการไม่รุนแรง มีอาการคงที่เข้าพักบำบัดรักษานั้น

 

    วันนี้ แอดมินจะขอพาทุกท่านไปชม ward รักษาผู้ป่วย COVID-19 ดังกล่าวข้างต้น เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณพื้นที่ โรงพยาบาล มทส. จะสังเกตเห็นอาคารขนาดใหญ่ 12 ชั้น ซึ่งเปิดใช้งานได้ไม่นาน ชื่อว่า “อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์” ซึ่งได้ปรับปรุงเป็นหอผู้ป่วยแยกโรค สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ออกเป็นสัดส่วน เพื่อการดูแลรักษาและเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง โดยในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ กำหนดให้มีทางเข้าอาคารเพียงทางเดียว คือ ฝั่งแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 ซึ่งผู้มาติดต่อต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรฐาน

 

    เมื่อขึ้นมาที่ชั้น 7 ซึ่งเป็นห้องแยกโรคความดันลบ หอผู้ป่วยวิกฤติ 7D (Modified Negative Pressure) เป็นห้องพักแบบแยกเดี่ยว สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่ได้รับการบำบัดรักษาอยู่สภาวะอาการคงที่แล้ว ภายในห้องมีการปรับความดันอากาศให้ต่ำกว่าภายนอก ไม่ให้อากาศไหลออกจากห้องเมื่อมีการเปิด – ปิดประตู ซึ่งมีประตู 2 ชั้น ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคออกสู่ภายนอก มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญและจำเป็น อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ ระบบความปลอดภัยต่าง ๆ รวมถึงทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบใกล้ชิด ขณะนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 8 ห้อง และกำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงอีก 8 ห้อง รวมเป็น 16 ห้อง

 

    สำหรับชั้น 10 จัดไว้เป็นห้องแยกโรคเดี่ยว (Single Isolation Room ) หอผู้ป่วย 10B ห้องพักแบบแยกเดี่ยว สำหรับผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ COVID-19 (PUI) ซึ่งผู้ป่วยจะอยู่ในการดูแลและติดตามอาการทุกวันจากทีมแพทย์ โรงพยาบาล มทส. ภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ เตียง โต๊ะ โทรทัศน์ พัดลม โทรศัพท์ กล้องวงจรปิด และห้องน้ำส่วนตัว ขณะนี้รองรับผู้ป่วยได้ 12 ห้อง และมีแผนปรับปรุงให้ครบ 60 ห้องในเร็วๆ นี้

    นอกจากนี้ ยังมีหอผู้ป่วยสามัญ 9C จำนวน 27 เตียง อยู่ที่ชั้น 9 ให้บริการดูแลรักษาและรับผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจทั้งหมด ทั้งที่มีการติดเชื้อหรือไม่มีก็ตาม ภายใต้มาตรฐาน Infectious Control อย่างเข้มงวด ป้องกันการเกิดการสัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยสู่ผู้ป่วยและสู่บุคลากร

 

 

    โรงพยาบาล มทส. ยังมีบริการ Call Center โทร. 044 376555 ตลอด 24 ชั่วโมง ให้คำปรึกษาจากทีมแพทย์และติดตามอาการอีกด้วย รวมถึงช่องทางในการสื่อสารผ่าน Line@: SQ SUTH และมีระบบรักษาความปลอดภัยผ่านจอมอนิเตอร์วงจรปิด

     แม้ที่ผ่านมา โรงพยาบาล มทส. จะมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งได้รับการรักษามาระยะหนึ่ง จนมีอาการไม่รุนแรงและมีอาการคงที่แล้ว ถูกส่งต่อมาพักรักษาตัวตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อ และสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพียงแค่ 2 รายก็ตาม แต่ก็นับเป็นการเตรียมความพร้อม เพราะไม่มีใครรู้ว่ากาลข้างหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะขยายวงกว้างเพียงใด ท่ามกลางความท้าทาย และความยากลำบากของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัย และ รพ.มทส. ระดมทรัพยากรทุกด้าน เพื่อยกระดับความพร้อมร่วมต้านวิกฤติไวรัส COVID-19 ไปกับจังหวัดนครราชสีมา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ของบุคลากรทางการแพทย์ และชาว มทส. ที่ระดมสรรพกำลังและศักยภาพที่มีเพื่อจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน...  แม้ไม่มีใครทราบว่าสถานการณ์นี้จะจบลงเมื่อใด แต่เชื่อว่าสักวันพวกเราจะข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปได้แน่นอน !!!

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

10 เมษายน 2563

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง