อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ. มทส. เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกตามปกติ เต็มกำลัง ยึดหลักอนามัย บริการด้วยใจ ปลอดโปร่ง ปลอดเชื้อ ปลอดภัย

ศูนย์บรรณสาร

อาคารรัตนเวชพัฒน์  รพ. มทส. เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกตามปกติ เต็มกำลัง

ยึดหลักอนามัย บริการด้วยใจ ปลอดโปร่ง ปลอดเชื้อ ปลอดภัย

 

     อาจารย์ นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   (รพ. มทส.) เปิดเผยว่า “จากการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation  Center, EOC) เพื่อให้การเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันภัยสุขภาพของประชาคม มทส. และประชาชน ได้อย่างทันท่วงที พร้อมได้ตัดสินใจให้โรงพยาบาล มทส. เข้าร่วมปฏิบัติการกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  ในการเป็นโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่สำหรับรองรับการกักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (Self-Quarantine) ของบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยและครอบครัว รวมถึงบุคคลทั่วไป และเป็นสถานรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร่วมฝ่าวิกฤติกับจังหวัดนครราชสีมาและประเทศ   ล่าสุดมีผู้มาเข้ารับการกักตัวที่หอพักสุรนิเวศ 17 แล้ว จำนวน 42 ราย และมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19  อาการคงที่ ยังคงรักษาตัวอยู่จำนวน 2 ราย ที่ชั้น 7 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ซึ่ง รพ. มทส. เปิดเป็น ward รับช่วงต่อผู้ป่วยติดเชื้อสภาวะอาการไม่รุนแรงเข้าพักบำบัดรักษา

 

 

     สำหรับแนวทางการป้องกันการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้แยกพื้นที่แรกรับในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ  และการตรวจคัดกรองผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไว้ที่กลุ่มอาคารสร้างเสริมสุขภาพ และห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบ (negative pressure) แบบเคลื่อนที่ อย่างชัดเจน ไม่ปะปนกับผู้ใช้บริการปกติด้านอื่น ๆ  เพื่อตัดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้มากที่สุด 

 

     ดังนั้น อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาล มทส. ยังคงเป็นอาคารหลักในการให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกเหมือนเดิม เป็นสถานที่ปลอดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคตามปกติ  โดยจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเวลาทำการ เวลา 08.00 – 16.00 น. แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เข้ารับบริการที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีภาวะหมดสติ ไม่หายใจ ไม่รู้สึกตัว การรู้ตัวหรือการรับรู้เปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน หรือตามคำวินิจฉัยแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้วางแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยเบื้องต้นสำหรับผู้มาติดต่อตามมาตรฐาน  เช่น การตรวจวัดไข้ การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคาร  การดูแลทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามหลักสุขอนามัยทุกวัน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามและนัดหมาย ที่ได้หมายเลขโทรศัพท์ 0 4437 6555 ทุกวันเวลาทำการ นอกจากนี้ ยังมีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ หรือ นัดหมายวันเวลาที่สะดวกเข้ามารับยาด้วยตนเอง ให้ญาติหรือผู้แทนเข้ามารับได้ที่ อาคารสิรินธรทันตพัฒน์ (ศูนย์สุขภาพช่องปาก) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00 น (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่ โทรศัพท์ 0 4437 6812 หรือ Add Line ID: @646cunro  

 

 

     “ขอให้ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนผู้มาติดต่อทุกคนมั่นใจได้ว่า เข้าใช้บริการที่โรงพยาบาล มทส. เราบริการด้วยใจ ปลอดโปร่ง ปลอดเชื้อ และปลอดภัยแน่นอน  เราจะเดินหน้าพัฒนาโรงพยาบาลของเราเพื่อคนโคราชและภาคอีสานต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายด้วยดี ทั้งจากมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีจิตเมตตาบริจาคสนับสนุนหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ การสนับสนุน ที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือโรงพยาบาลของประชาชน ขอบคุณที่ทำให้เราได้เป็นที่พึ่งของสังคมอย่างแท้จริง และขอบคุณที่มาช่วยกัน...”  ผอ. รพ. มทส. กล่าวทิ้งท้าย

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8 เมษายน 2563

(ขอบคุณภาพประกอบจาก ผศ.ดร.รังสรรค์ ทองทา และ โรงพยาบาล มทส.)

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง